Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/10/2020)

Sáng ngày 20/10/2020 Tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy -Chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Nam Cao – Phó Bí thư huyện ủy; đồng chí Nay H Nan – Phó Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: " Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiền năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây nguyên" và phương châm " Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển". Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra 21 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đối mới phương thức lãnh đạo; củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng chí (trong đó có 41 đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tái cử) là những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ tỉnh ủy; bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 20 đồng chí đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn