Hội Nông dân huyện Cư M'gar tổng kết công Hội và phong trào nông dân năm 2020 (04/01/2021)

Hội Nông dân huyện Cư M'gar vừa tổ chức hội nghị tổng kết công Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2020

Trong năm 2020 công Hội và phong trào nông dân ở huyện Cư M'gar tiếp tục đạt được nhiều thành quả rất đáng ghi nhận. Hội Nông dân trong huyện đã chủ động tổ chức được 1.730 buổi tuyên truyền tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết Hội các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương thu hút 77.850 lượt hội viên tham gia. Trong năm 2020 phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững diễn ra khá sôi nổi. Tổ chức Hội tiếp tục duy trì hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ đạt trên 114 tỷ đồng. Hội còn đứng ra tín chấp với các doang nghiệp cho hội viên mua được 1.370 tấn phân bón theo hình thức trả chậm không tính lãi với trị giá trên 05 tỷ đồng để hội viên chăm sóc cây trồng. Phối hợp tổ chức được được 25 buổi hội thảo và trên 100 buổi tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ trong trồng trọt-chăn nuôi thu hút hơn 4.250 lượt hội viên tham gia tìm hiểu. Hội viên nông dân trong huyện đã quyên góp được 670 triệu đồng, 1.213 con giống, 4.350 cây gống và 298 tấn phân bón để hỗ trợ cho 268 hộ hội viên nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập… Thông qua các hình thức hỗ trợ của tổ chức Hội, năm 2020 huyện Cư M'gar đã có trên 22.000 hộ gia đình hội viên nông dân mạnh dạng đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét cuối năm có 9.987 hộ gia đình hội viên nông dân được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh việc chủ động hỗ trợ giúp thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, năm 2020 hội viên nông dân trong huyện còn phát huy vai trò chủ thể của mình, tham gia đóng góp 5.760 ngày công lao động, trên 6,2 tỷ đồng và tự nguyện hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Phát huy những thành quả đó, năm 2021 tổ chức Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, vận động hội viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; vận động hội viên nông dân tiếp tục thi đua phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập. Đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này UBND huyện đã tiến hành khen thưởng cho 05 tập thể và 07 cá nhân; Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 08 tập thể và 04 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2020 ./.

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn