Huyện Đoàn huy động vốn khởi nghiệp được 305 triệu đồng (27/02/2020)

Trong những năm qua huyện Đoàn Cư M'gar đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng thanh niên lập thân-lập nghiệp, qua đó đã khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.

Hiện nay huyện Cư M'gar có 36 tổ chức cơ sở Đoàn với 6.173 đoàn viên. Nhằm giúp cho đoàn viên-thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống - từ năm 2012 đến nay huyện Đoàn Cư M'gar đã phát động xây dựng quỹ khởi nghiệp và đã nhận được sự tích cực tham gia hưởng ứng của các bạn đoàn viên-thanh niên trong huyện. Hàng năm mỗi đoàn viên-thanh niên ở khu vực nông thôn tham gia đóng góp 5.000đ và 20.000đ đối với đoàn viên-thanh niên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động có hưởng lương. Đến nay nguồn quỹ khởi nghiệp do huyện Đoàn Cư M'gar phát động thực hiện đã huy động được 305 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cho 28 lượt đoàn viên-thanh niên vay vốn xoay vòng để phát triển kinh tế (mỗi trường hợp được vay từ 20 đến 30 triệu đồng trong vòng 03 năm không tính lãi). Thông qua nguồn quỹ khởi nghiệp, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do đoàn viên-thanh niên làm chủ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều chủ mô hình chỉ sau một hai năm đã hoàn trả lại vốn, nguồn vốn tiếp tục xoay vòng hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên khác lập thân-lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn