Huyện Cư M’gar: 06 xã được hỗ trợ kinh phí mua xe vận chuyển rác thải sinh hoạt (04/04/2021)

Từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2018 – 2020 UBND huyện Cư M'gar đã hỗ trợ cho 06 xã: Quảng Hiệp, Ea Tul, Cư Dliê M'nông, Ea M'droh, Ea Drơng và Cuôr Đăng mua xe vận chuyển rác thải sinh hoạt. Bình quân mỗi xã được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Xe thu gom rác thải xã Ea Tul được mua từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND huyện

Nhìn chung, các địa phương đều đầu tư mua xe công nông để thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt. Dù chưa phải là xe chuyên dụng nhưng hiệu quả đem lại rất tích cực, vấn đề môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên những con đường tình trạng vứt rác thải bừa bãi đã được kiềm giảm…

Được biết, toàn huyện hiện có 10/15 xã đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Từ khi các "tổ thu gom rác thải sinh hoạt" ở các địa phương đi vào hoạt động, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ môi trường được nâng lên. Tình trạng vứt rác thải bừa bãi đã giảm đáng kể, đảm bảo về cảnh quan và vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 14/15 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới…/.

-S.Pa- 2.4.1

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn