Huyện Cư M’gar: Tỷ số giới tính khi sinh giảm nhanh so với 6 tháng đầu năm 2017 (13/09/2017)

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đó truyền thông, tư vấn trực tiếp đến đối tượng được ưu tiên hàng đầu nên trong thời gian qua tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh trên địa bàn huyện được cải thiện đáng kể.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số huyện trong 09 tháng năm 2017, toàn huyện có 1.937 trẻ em sinh ra trong đó nam là 1.029 trẻ, nữ là 908 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện là  113 nam/100 nữ, giảm 08 điểm phần trăm so với 06 tháng đầu năm 2017 (121 nam/100 nữ). Trong đó một số địa phương tình trạng chênh lệch giới tính đã giảm mạnh như Ea Kiết giảm từ 190 nam/100 nữ xuống còn 160 nam/100 nữ, xã Ea H'Đing từ 176 nam/100 nữ giảm xuống còn 120 nam/100 nữ, xã Cư Suê từ 163 nam/100 nữ giảm xuống còn 148 nam/100 nữ, xã Cư M'gar từ 129 nam/100 nữ giảm xuống còn 111 nam/100 nữ...

Để từng bước góp phần giảm tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh trong thời gian tới, Trung tâm Dân số huyện sẽ chủ động xây dựng kế hoạch nói chuyện chuyên đề tại một số địa bàn có sự chênh lệch giới tính cao lồng ghép tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Luật Hôn nhân&Gia đình, Luật bình đẳng giới... góp phần từng bước thực hiện thành công Đề án, kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh, huyện năm 2017 nói riêng và giai đoạn 2016 - 2020 nói chung./.   

Đình Quân

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn