Huyện Cư M'gar – những chuyển biến tích cực trong việc lựa chọn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi (08/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua bà con nông dân trên địa bàn huyện đã chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng-vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Sự thay đổi này đã phản ánh thực chất việc chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ, lựa chọn, đưa các loại giống mới vào thay thế cho các bộ giống cũ, góp phần nâng cao năng suất lao động của bà con nông dân trên địa bàn.

Giống lúa lai Nhị ưu 838 xã Ea Mnang

Tại xã Ea M'nang, một trong những địa phương có diện tích lúa nước lớn của huyện Cư M'gar, bình quân mỗi vụ (01 năm 02 vụ) toàn xã gieo cấy được từ 170 đến 200 ha lúa nước. Những năm trước đây đa số bà con nông dân ở xã Ea M'nang sử dụng các giống lúa truyền thống, cùng với diễn biến thời tiết thất thường, sâu bệnh gây hại nên năng suất, sản lượng đạt thấp. Nhằm tạo những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, chính quyền địa phương đã vận động bà con nông dân chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ, lựa chọn và chuyển đổi cơ cấu giống, đưa những giống lúa lai có năng suất, chất lượng vào sản xuất đại trà. Vì vậy đến nay 70% diện tích các cánh đồng lúa nước ở xã Ea M'nang đã được bà con nông dân gieo cấy bằng các giống lúa mới, lúa lai như: V13/2, Nhị ưu 838, các giống lúa thơm đặc sản… Đây là những giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng thích ứng rộng, phù hợp trên nhiều vùng đất và khí hậu của địa phương, đặc biệt là có khả năng kháng sâu bệnh gây hại. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất, nên những năm gần đây năng suất, sản lượng lúa nước ở xã Ea M'nang luôn nằm trong "tóp" đầu so với các địa phương khác trong huyện. Riêng trong vụ sản xuất đông xuân 2019-2020, các trà lúa nước của bà con nông ở xã Ea M'nang năng suất bình quân đạt khoảng 70 tạ/ha, cao hơn so với các địa phương khác trong huyện từ 01 đến 09 tạ/ha...

Hiện nay huyện Cư M'gar có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 70.000 ha, trong đó có gần 52.430 ha trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, hồ tiêu, cao su… Đồng thời bà con nông dân trong huyện còn chăn nuôi với hơn 845.000 con gia súc gia cầm các loại. Để giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng các mô hình trồng và chăn nuôi hiệu quả - hàng năm ngành nông nghiệp huyện Cư M'gar thường xuyên triển khai xây dựng các mô hình khảo nghiệm các giống cây trồng mới, mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ, đầu chuồng, hướng dẫn bà con nông dân lựa chọn và đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp, có ưu điểm về năng suất, chất lượng vào sản xuất thay thế cho các bộ giống cũ, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm hiện nay, huyện Cư M'gar có khoảng 99% diện tích ngô, 100% diện tích cà phê tái canh và trên 70% diện tích lúa nước đã được bà con nông dân ưu tiên sử dụng các loại giống mới với năng suất cao, ổn định. Còn trong chăn nuôi cũng có sự chuyển đổi giống mạnh mẽ, nhất là trên các đàn gia súc. Hiện đã có một số giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Thỏ New Zealand, bò lai lai Sind, bò Brahman, dê Bách thảo, dê Boer… Từ việc chủ động đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, cộng với việc đầu tư thâm canh, áp dụng tốt các tiến bộ KHKT-công nghệ nên nền nông nghiệp ở huyện Cư M'gar đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Điều này được minh chứng khi năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế trên một mô hình chăn nuôi, hoặc đơn vị diện tích canh tác của người nông dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Nếu như trong năm 2015, tổng giá trị sản phẩm trên một héc ta ở huyện Cư M'gar bình quần chỉ đạt khoảng 73 triệu đồng/năm, thì đến nay con số này đã tăng lên trên 100 triệu đồng...

Từ những kết quả đạt được trong việc lựa chọn, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất ở huyện Cư M'gar thời gian qua sẽ là cơ sở để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn ở địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng năng suất và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân ./.                        

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn