Huyện Cư M'gar kết nạp được 117 đồng chí đảng viên, đạt 50,8% kế hoạch cả năm (10/07/2017)

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn – từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện Cư M'gar còn tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để từ bước thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Cư M'gar đã theo dõi, bồi dưỡng và tiến hành kếp nạp được 117 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 50,8% kế hoạch tỉnh giao cả năm. Đồng thời tổ chức chuyển Đảng chính thức cho 122 đồng chí, tiến hành phát thẻ đảng viên cho 189 đồng chí… Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Trong đó nắm chắc danh sách đối tượng là học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, những quần chúng ưu tú ở cơ sở, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Ngoài việc tạo nguồn thực hiện công tác phát triển đảng viên, từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện Cư M'gar còn tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra-giám sát theo Điều lệ, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng ./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn