Huyện Cư M'gar phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” (07/08/2017)

Ngày 04/8/2017, UBND huyện Cư M'gar đã phát động tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn huyện.

Cuộc thi lần này nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, CCVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015. Đối tượng tham dự cuộc thi gồm: Học sinh trung học phổ thông, cán bộ, CCVC, người lao động  đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, các xã-thị trấn và công dân đủ 16 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Cuộc thi được thực hiện với hình thức thi viết với 12 câu hỏi. Bài dự thi các thí sinh nộp tại cơ quan, đơn vị đang công tác, các đối tượng khác nộp bài dự thi tại UBND các xã-thị trấn nơi đang sinh sống, làm việc và sẽ được tổng hợp, nộp về Phòng Tư pháp huyện Cư M'gar trước ngày 15/10/2017.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại buổi phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" - Phòng Tư pháp huyện Cư M'gar đã triển khai và giới thiệu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015. Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm có 06 phần, 27 chương và 689 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn