Huyện Cư M'gar quan tâm đào tạo năng lực của cán bộ người dân tộc thiểu số (30/05/2016)

Trong những năm qua công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Huyện ủy Cư M'gar chú trọng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ là người dân tộc một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện Cư M'gar.       

Từ năm 2004 đến nay, huyện Cư M'gar đã cử 15 cán bộ cấp huyện là người đồng bào dân tộc thiểu số đi đào tạo, trong đó có 1 đồng chí đi học cao học, 4 đồng chí học đại học, 10 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; cử 180 cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thị trấn tham gia học học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp, cao đẳng, đại học; hàng năm cử trên 200 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo điều hành và các kỹ năng giải quyết công việc.

Tính đến tháng 6/2014 tổng số cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước là 3.138 người, trong đó có 540 người là cán bộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,20%. Đội phát động quần chúng có 10 người là người đồng bào dân tộc, chiếm tỷ lệ 90,90%; Công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có 401 người, chiếm tỷ lệ 15,76%; Cán bộ cấp xã có 61 người, chiếm tỷ lệ 29,18%; Công chức cấp xã có 58 người, chiếm 28,43%.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số thời gian qua dần được nâng lên về chất lượng và đảm bảo về số lượng; cán bộ dân tộc thiểu số được bố trí và sử dụng đều phát huy tốt năng lực, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hiện nay một số đồng chí giữ chức cán bộ chủ chốt như: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng, Phó phòng cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn./.

                                                      Công Phong - Đài TT Cư M'gar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn