Huyện Cư M'gar tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 (10/10/2017)

Nhằm hoạch định để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn – vừa qua, UBND huyện Cư M'gar đã tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017.

Quang cảnh hội nghị

Tham gia tập huấn, 178 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ làm công tác giảm nghèo, các giám sát viên ở các xã - thị trấn và điều tra viên ở các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã được hướng dẫn những quy định chung về công tác xác minh, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; việc tổ chức thu thập thông tin; công tác chuẩn bị, các quy trình điều tra, rà soát; việc tổ chức thực hiện và sử dụng các phiếu điều tra để nhận diện và xác định nhanh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn dân cư…

Lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm rõ các quy định, quy trình thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, xác định đúng đối tượng để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian qua, đồng thời tổ chức thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn