Huyện Cư M'gar tiếp nhận 910 hồ sơ của công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và 04 (18/02/2020)

Từ đầu năm 2020 đến nay huyện Cư M'gar tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Theo đó các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã-thị trấn đã tiếp nhận 910 bộ hồ sơ của công dân thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và 04. Trong đó cấp huyện đã tiếp nhận 31 hồ sơ và các xã-thị trấn tiếp nhận 879 hồ sơ. Địa phương tiếp nhận hồ sơ của công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến nhiều là xã Quảng Tiến (120 hồ sơ), xã Ea M'dróh (119 hồ sơ), xã Quảng Hiệp (116 hồ sơ), xã Ea Kuếh (79 hồ sơ)… Riêng đối với cấp huyện - các hồ sơ của công dân tập trung nhiều tại Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tư pháp và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện các đơn vị và các xã-thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

Được biết dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và 04 là quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả giải quyết được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc trên môi trường mạng, qua đó giúp cho tổ chức, cá nhân giảm chi phí và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính ./.

 

 

-S.Pa-

 

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn