Huyện Cư M'gar tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (10/10/2017)

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, trong 09 tháng đầu năm 2017 phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở tiếp tục được được củng cố kiện toàn. Từ đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân  phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước được triển khai kịp thời, sâu rộng, nhân dân đã chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn, đặc biệt vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 30,2 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động nhân dân tham gia đóng góp trên 9,3 tỷ đồng. Ngoài ra đồng bào các dân tộc trong huyện còn chủ động tham gia trên 4.300 ngày công lao động, tự nguyện hiến 14.157 m2 đất và gần 2.000 các loại cây trồng có giá trị trên đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thiết chế văn hóa ở cơ sở… Tại địa bàn xã Ea M'nang, một trong những địa phương triển khai khá hiệu quả việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, xã Ea M'nang đã vận động nhân dân tham gia đóng góp được 573 triệu đồng, 220 ngày công lao động và hiến 3.200m2 đất. Từ nguồn đóng góp của nhân dân và sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Ea Mnang đã đầu tư cứng hóa được trên 5.500 m đường giao thông nông thôn và bê tông được 1.216 m đường giao thông nội vùng. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Đình Quân ở thôn 1B - xã Ea M'nang cho biết: Trước đây tuyến đường chính trong thôn nhỏ hẹp và thường lầy lội, nhân dân đi lại rất khó khăn. Giờ đây con đường lầy lội đã được thay thế bằng con đường bê tông khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí đầu tư 703 triệu đồng. Trong đó nhân dân trong thôn tham gia đóng góp 380 triệu đồng, tự nguyện hiến 320 m2 đất và phá bỏ nhiều loại cây trồng, tường rào để phục vụ cho việc làm đường.   

Cùng với xã Ea M'nang, xã Cư Suê cũng đã tiến hành cắm mốc đường giao thông ở 11 thôn-buôn với tổng chiều dài 30 km. Đồng thời tiến hành san gạt, vận động nhân dân tham gia đóng góp 883 triệu đồng, tự nguyện hiến 7.457 m2 đất để làm mới 1.175 m đường bê tông, 2.960 m đường cấp phối. Còn tại xã Quảng Hiệp - nhân dân cũng đã tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương 946 triệu đồng, 426 ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp 9.550 m đường giao thông ở các khu dân cư. Trong đó có 1.140 m đường bê tông và 8.410 m đường được cấp phối. Đặc biệt tại địa bàn xã Cuôr Đăng, tuy đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào nơi đây cũng đã tự nguyện tham gia đóng góp cùng Nhà nước trên 01 tỷ đồng và 280 ngày công lao động. Qua đó đã bê tông được 1,4 km đường và 8,28 km đường được cấp phối...

Nhờ triển khai hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Cư M'gar đã cơ bản đạt được 212/285 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 74,3% số tiêu chí cần đạt. Hiện đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 07 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, ngoài việc nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới - trong năm 2017, huyện Cư M'gar phấn đấu có thêm 04 xã gồm: Xã Cuôr Đăng, xã Ea Mnang, xã Quảng Hiệp và xã Cư Dliê M'nông "cán đích" nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu tăng từ 03 tiêu chí trở lên. Với mục tiêu đó, hiện nay huyện Cư M'gar đang tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là quản lý đất công. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, tập trung phát triển du lịch, đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tất cả nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn