Huyện Cư M'gar tổ chức góp ý các văn kiện đại hội Đảng (29/07/2020)

Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị lần này đã tiến hành quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đảng, dân tộc gợi ý những nội dung chính cần tập trung thảo luận, đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đa số các ý kiến đều thống nhất với bản dự thảo báo cáo chính trị, qua đó thể hiện sự chuẩn bị và soạn thảo khá tỉ mỉ, công phu, bố cục hợp lý, văn phong dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Nội dung văn kiện đã phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của đất nước nói chung. Bên cạnh đó một số ý kiến thể hiện sự nghiên cứu sâu, tâm huyết, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số từ ngữ trong các văn kiện, góp ý về quan điểm, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Trước đó Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cư M'gar và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã triển khai rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các giới và quần chúng nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng và đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân ./.

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn