Huyện Cư M'gar tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2019 (06/01/2020)

Ngày 03/01/2020 UBND huyện Cư M'gar tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền PBGDPL

Trong năm 2019 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm chú trọng. Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật có nhiều đổi mới, đa dạng và được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ với nội dung xúc tích, ngắn gọn, dễ nhớ, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của quần chúng nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ… Trong năm 2019 các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện đã phối hợp tổ chức được 522 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thu hút trên 56.200 lượt người tham gia; huyện Cư M'gar đã mở 15 lớp tập huấn phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật với hơn 2.000 ngàn lượt người tham gia; tổ chức tư vấn pháp lý và trợ giúp pháp luật cho 224 lượt người; cấp phát trên 700 cuốn tài liệu, hơn 50.800 tờ gấp, bản tin pháp luật cho cơ sở. Đặc biệt trong năm 2019 huyện Cư M'gar đã tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" với 8.337 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động trên địa bàn huyện tham gia…

Trong năm 2019 huyện Cư M'gar còn tập trung nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, đồng thời giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó đã góp phần đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Nhân dịp này UBND huyện Cư M'gar đã tiến hành khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật trong năm 2019 ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn