Huyện Cư M'gar tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (02/03/2017)

Sáng ngày 28/02/2017, Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Ê Ban Y Phu - Bí thư Tỉnh uỷ đã về tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Huyện ủy Cư M'gar triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Đảng bộ huyện không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với đặc thù của địa phương. Huyện đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từ đó đề ra Nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, bộ máy của Đảng và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình của địa phương. Qua sắp xếp, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã giảm từ 64 xuống còn 49 tổ chức cơ sở Đảng, từ 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện xuống còn 13 cơ quan. Đội ngũ cán bộ từ xã đến huyện cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho nhân dân; dân chủ cơ sở trong cơ quan, doanh nghiệp được phát huy. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân được quan tâm. Cùng với đó hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã khắc phục được tình trạng hành chính hóa; cấp xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động được đổi mới, phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ê Ban Y Phu - Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Cư M'gar đã đạt được trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, huyện Cư M'gar cần tiếp tục tăng cường đổi mới bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo, điều hành, quan tâm đổi mới nâng cao phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả./.

 S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn