Huyện Cư M'gar tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (16/08/2019)

Ngày 13/08/2019 UBND huyện Cư M'gar đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Quang cảnh Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, trong 05 năm qua việc triển khai và thực hiện Luật hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, mạng lưới hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo theo đúng quy định, thu hút nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Đến nay toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động 189 tổ hòa giải ở các khu dân cư với 1.225 hòa giải viên. Cùng với đó là chất lượng và kết quả các vụ việc hòa giải thành công cũng được nâng lên, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp khi mới phát sinh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 1.639 vụ việc tập trung chủ yếu ở các vấn đề như: Tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, lĩnh vực hôn nhân gia đình… Qua đó đã tổ chức hòa giải thành công được 1.264 vụ việc, đạt tỷ lệ 77,1%. Trong công tác hòa giải, các tổ hòa giải đã linh hoạt, khéo léo vừa vận dụng những phong tục, tập quán, luật tục, vừa kết hợp với pháp luật nên việc hòa giải đạt kết quả cao, nhận được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hòa giải trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc củng cố, kiện toàn hòa giải viên ở một số địa phương còn chậm, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; một số hòa giải viên còn hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng trong công tác hòa giải; nhiều vụ việc hòa giải mang tính thương lượng, vận động, thuyết phục và sự tự nguyện của các bên không mang tính bắt buộc, chưa có chế tài xử lý nên hiệu quả đạt chưa cao…

Đồng chí Y Wem Hwing - Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể

Các đại biểu về tham dự hội nghị lần này còn nêu lên nhiều ý kiến, phân tích nguyên nhân và làm rõ thêm một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nhân dịp này UBND huyện Cư M'gar đã tổ chức khen thưởng cho 18 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Luật hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong 05 năm qua ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn