Huyện Cư M'gar tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu Ngân sách Nhà nước năm 2020 (02/01/2020)

Vừa qua huyện Cư M'gar đã tổ chức hội tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu ngân sách Nhà nước năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong huyện - năm 2019 huyện Cư M'gar đã đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện. Tổng giá trị sản xuất sản phẩm chủ yếu đạt hơn 12.200 tỷ đồng (đạt 100,1% kế hoạch), tăng 10,9% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người trong năm ước đạt 46 triệu đồng (đạt hơn 101% kế hoạch); tổng thu ngân sách Nhà nước được trên 157,5 tỷ đồng, đạt 137,5% kế hoạch tỉnh giao và bằng 132,8% kế hoạch huyện giao; tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn đạt hơn 5,3 tỷ đồng (đạt 100,1% so với kế hoạch). Về các chỉ tiêu xã hội - huyện Cư M'gar tiếp tục giữ vững và nâng cao các kết quả phổ cập giáo dục, xây dựng được 04 trường đạt chuẩn Quốc gia; 17/17 xã-thị trấn đạt và giữ vững bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 100,4%, số học sinh tham gia BHYT đạt 100% so với kế hoạch. Trong năm 2019 huyện Cư M'gar đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 3.739 lao động (đạt 153,5% kế hoạch), công tác xuất khẩu lao động đạt 113,3% kế hoạch… Cùng với đó các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã theo đúng quy định…

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, bước vào năm 2020 huyện Cư M'gar phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất sản phẩm chủ yếu 13.530 tỷ đồng (tăng từ 10 đến 11% so với năm 2019); nâng thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 50 triệu đồng; phấn đấu huy động vốn đầu tư xã hội khoảng 6.600 tỷ đồng; thu ngân sách khoảng 145,2 tỷ đồng; tiếp tục giữ vững và nâng cao các kết quả phổ cập giáo dục, phấn đấu có thêm 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung từ 1,5% trở lên, riêng đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu giảm khoảng 04% số hộ gia đình nghèo. Đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân vững chắc, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân đạt 100% kế hoạch, phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông từ 05% trở lên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)…./.

 

 

H Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn