Huyện Cư M'gar triển khai chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 (10/10/2019)

Sáng ngày 09/10/2019 huyện Cư M'gar đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019. Đồng chí Y Wem H'Wing – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này đã tập trung triển khai các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"; giới thiệu tổng quát về chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn; kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn huyện năm 2019. Được biết Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" triển khai ở huyện Cư M'gar từ năm 2016, địa bàn thực hiện thí điểm tại xã Ea Kpam và xã Quảng Hiệp. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng tỷ lệ người được tiếp cận bền vững với nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sau hơn 02 năm thực hiện, đến nay xã Quảng Hiệp có 67,1% và ở xã Ea Kpam có 85,3% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; xã Quảng Hiệp có trên 90% và tỷ lệ này ở xã Ea Kpam đạt 87,8% có điểm rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; 07 trường học có công trình cấp nước, công trình vệ sinh đạt chuẩn. Tuy nhiên việc kiểm tra đánh giá chỉ có xã Ea Kpam đạt chuẩn, còn xã Quảng Hiệp vẫn chưa đạt do tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà hợp vệ sinh còn thấp… Từ các xã triển khai thực hiện điểm, thời gian tới huyện Cư M'gar sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tại địa bàn xã Quảng Hiệp, Ea Tar, Cuôr Đăng, Cư M'gar và xã Cư DliêM'nông. Mục tiêu đến năm 2020 các địa phương này có 70% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 80% số hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng và nước sạch…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" thời gian tới. Trong đó tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động quần chúng nhân dân đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, điểm rửa tay bằng xà phòng. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình và triển khai các phương án hỗ trợ đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn