Huyện Cư M'gar vận động xây dựng “quỹ 1.000 đồng” được trên 400 triệu đồng (27/02/2020)

Từ đầu năm 2020 đến nay các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 258 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động cán bộ đảng viên thực hành tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng xây dựng quỹ vì người nghèo, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kết quả từ đầu năm đến nay toàn huyện đã vận động thu về được trên 400 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này huyện Cư M'gar đã giải ngân 140 triệu đồng hỗ trợ xây dựng được 04 nhà đại đoàn kết cho các đối tượng hộ nghèo, trong đó có 03 nhà được xây dựng mới với số tiền hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng và hỗ trợ cho 01 trường hợp sửa chữa nhà ở với số tiền 20 triệu đồng. Như vậy từ năm 2012 đến nay huyện Cư M'gar đã vận động xây dựng quỹ tiết kiệm 1.000 đồng được gần 12 tỷ đồng. Qua đó đã kịp thời hỗ trợ cho 281 đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc, kịp thời giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững ./.

 

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn