HUYỆN CƯM’GAR ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỚM ĐI VÀO CUỘC SỐNG (26/02/2016)

Đại hội Đảng bộ huyện CưM'gar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu, với 4 nhiệm vụ trọng tâm, và giải pháp thực hiện. Bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin tưởng và kỳ vọng, huyện CưM'gar đã khẩn trương tuyên truyền, quán triệt nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống.

Sau những ngày vui xuân đón tết Bính thân 2016, nhân dân các dân tộc huyện CưM'gar lại tích cực thi đua lao động sản xuất. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, ngay sau khi Đại hội thành công, Huyện ủy CưM'gar đã chỉ đạo tất cả các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, và các đoàn thể nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, thiết thực với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, và nghị quyết Đảng bộ cơ sở đang nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, và khó khăn trong giai đoạn tới, Đảng bộ huyện CưM'gar xác định mục tiêu phát triển, đó là: tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phát triển nông nghiệp gắn với thị trường, kết hợp phát triển công nghiệp- dịch vụ, nhất là công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện CưM'gar cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đảng bộ huyện CưM'gar cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đối với lĩnh vực kinh tế, huyện CưM'gar tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường; thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà đặc biệt là công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ.

Hiện nay huyện CưM'gar tiếp tục duy trì, và chú trọng phát triển sản xuất cà phê theo hướng bền vững; quy hoạch, phát triển một số loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như bơ cao sản, sầu riêng, tiêu theo hướng xen canh; thí điểm mô hình trồng cây gấc, tiến tới phát triển vùng nguyên liệu gấc theo hướng bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, xã Quảng Tiến đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được cấp bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện CưMgar phấn đấu trong năm 2016 có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đó là EaKpam và EaTul. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, việc làm được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Qua đó, tạo ra khí thế thi đua phấn khởi trong toàn Đảng bộ. Đó cũng chính là động lực để huyện CưM'gar thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện CưM'gar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra./.

                                             Công Phong – Đài TT CưM'gar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn