Huyện CưM’gar Gia tăng tình trạng sinh con thứ 3 trở lên (17/03/2020)

Huyện Cư M'gar hiện có 42.163 hộ với 187.731 nhân khẩu sống trên 189 thôn, buôn, tổ dân phố. Trong thời gian qua mặc dù ngành dân số trong toàn huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động song tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ngày càng tăng cao.

Nói chuyện chuyên đề về Dân số/SKSS tại buôn Ea M'droh, xã Ea M'droh, huyện CưM'gar.

 

ụ thể trong quý 1/2020 tổng số trẻ sinh toàn huyện là 513 trẻ, con thứ 3 trở lên là 99 trẻ, chiếm 19,3%, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm 2019. Các xã có tình trạng con thứ 3 trở lên cao gồm: Cư Dliê M'nông (32,5%), Ea Pôk (27,6%), Ea Kuêh (22,8%), Cư Suê (20%)... và các xã thấp nhất là các xã Quảng Tiến (5,26%), Ea Drơng (6,1%), Ea Kpam (9,5%)...

Một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng con thứ 3 trở lên tăng cao là do các cặp vợ chồng sinh con một bề nên muốn sinh thêm con, thứ hai là đời sống người dân ngày càng được nâng lên nên họ muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà... Bên cạnh đó do sự xáo trộn, sáp nhập của ngành Dân số, trong đó đặc biệt là nguồn thù lao cho cộng tác viên dân số ngày càng bị cắt giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền, vận động, cập nhật thông tin biến động về công tác DS-KHHGĐ tại các địa bàn mà họ quản lý.

Trước tình trạng trên, ngành dân số huyện nhà cần có một số giải pháp thiết thực, trong đó đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động, nhất là các cặp vợ chồng sinh con một bề, trao đổi, tư vấn giúp các cặp vợ chồng tránh phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, kịp thời động viên, khuyến khích các gia đình sinh con một bề là nữ; đồng thời có sự hỗ trợ về kinh phí cho đội ngũ CTV dân số, những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nhưng là những người góp phần rất lớn vào sự thành công hay thất bại của công tác Dân số./.   

 

                                Đình Quân (Phòng Dân số - TTYT CưM'gar)

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn