Huyện CưM’gar Một số chỉ tiêu dân số đạt kết quả khả quan (19/03/2020)

Trong thời gian qua, mặc dù công tác dân số trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn do tình hình sáp nhập của ngành y tế, thù lao cộng tác viên ngày càng bị cắt giảm, nhiều cộng tác viên không còn mặn mà với công tác này đã xin nghỉ. Song với sự nỗ lực của ngành dân số, cùng với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, một số chỉ tiêu về dân số trên địa bàn huyện vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể trong quý I/2020 tổng số trẻ sinh toàn huyện là 513 trẻ, giảm 13 trẻ so với cùng kỳ năm 2019. Toàn huyện chỉ xảy ra 03 trường hợp tảo hôn (02 trường hợp tại xã Cư M'gar, 01 trường hợp tại thị trấn Quảng Phú). Về dịch vụ KHHGĐ đã thực hiện 14/41 ca đình sản, đạt 34,1% chỉ tiêu; 117/1.900 ca đặt vòng, đạt 6,1% kế hoạch. Ngoài ra còn hàng ngàn trường hợp dùng thuốc uống tránh thai, bao cao su, thuốc tiêm tránh thai...

Tuy nhiên hiện tại công tác dân số trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn: tình trạng sinh con thứ 3 trở lên còn cao (19,3%), tỷ số giới tính khi sinh quá mức cho phép (111 nam/100 nữ), trong khi tỷ số này bình thường nằm ở mức 103-107 nam/100 nữ. Tình trạng đảng viên, cán bộ công nhân viên chức sinh con thứ 3 còn xảy ra (3/99 trường hợp, chiếm 3%). Các phương tiện tránh thai như vòng, thuốc cấy tránh thai chưa được cấp về cho địa phương nên việc thực hiện các chỉ tiêu KHHGĐ còn ít; nhiều cộng tác viên dân số đã xin nghỉ việc do thù lao trả cho họ quá thấp và ngày càng bị cắt giảm... đã ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của ngành dân số trong toàn huyện.   

Trong thời gian tới để khắc phục tình trạng trên, ngành dân số huyện sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động trong đó chú trọng về giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, mất cân bằng giới tính khi sinh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai cho người dân, nhất là người dân ở các vùng khó khăn, vùng trọng điểm góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số./.

                            Đình Quân (Phòng Dân số - TTYT CưM'gar)

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn