Huyện ủy Cư M'gar tổ chức tổng kết công tác đại hội các tổ chức cơ sở Đảng (nhiệm kỳ 2020-2025) (04/07/2020)

Sáng ngày 03/07/2020 Huyện ủy Cư M'gar tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (nhiệm kỳ 2020-2025).

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M'gar đã thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm và 04 tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng thời xây dựng kế hoạch duyệt nội dung, nhân sự đại hội ở các Đảng bộ, Chi bộ theo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó đã cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tích cục thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy Cư M'gar đã chọn Đảng bộ xã Ea M'nang để tổ chức đại hội điểm, chọn Đảng bộ xã Cuôr Đăng đại hội điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Toàn Đảng bộ có 10 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội đại biểu và 36 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội đảng viên. Đến ngày 18/06/2020 Đảng bộ huyện Cư M'gar có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành công tác đại hội theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt trong quá trình tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ở huyện Cư M'gar không xảy ra đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác nhân sự. Kết quả bầu cử có 100% tổ chức cơ sở Đảng bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu và nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, danh sách bầu cử có số dư theo đúng quy định. Tổng số Ban chấp hành được bầu tại đại hội ở các cơ sở Đảng là 389 đồng chí, trong đó nữ 103 đồng chí (chiếm tỷ lệ 26,5%), dưới 35 tuổi có 74 đồng chí (chiếm tỷ lệ 19%); đồng bào dân tộc thiểu số 75 đồng chí (chiếm tỷ lệ 19,2%), các đồng chí trúng cử vào cấp ủy đều bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Đảng ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn