KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/của Quốc Hội ngày 26/11/2015 (12/04/2017)

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/của Quốc Hội ngày 26/11/2015.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn