KH tuyển chọn Thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (20/03/2017)

Công văn số 360/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/3/2017 của Sở Lao động - TBXH V/v triển khai KH tuyển chọn Thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn