Khai giảng lớp Đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2016 (22/02/2016)

Sáng ngày 22/02/2016, Trung tâm Bồi Duỡng Chính trị huyện CưM'gar đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, khóa I/2016. Lớp học lần này có 180 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các đảng bộ và chi bộ cơ sở.

Đ/c Nguyễn Hữu Hòa- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Hòa- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị chúc mừng  những học viên là quần chúng ưu tú có động cơ rõ ràng, được Tổ chức tin tưởng cử tham gia lớp bồi dưỡng lần này. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua khóa học này, nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó mỗi học viên xây dựng động cơ phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để hoàn thành tốt kế học học tập đề ra, Đồng chí cũng yêu cầu các học viên Nêu cao tính tích cực, chủ động, tự học; phát huy vai trò tự quản, xây dựng tinh thần đoàn kết; bố trí thời gian, sắp xếp tốt công việc cơ quan, đơn vị và gia đình; khắc phục trở ngại về thời tiết, đi lại, sinh hoạt để học tập. Phấn đấu 100% các học viên khóa học đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./.

                                                                             Tin, ảnh: Hoàng Long Điện

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn