Khai mạc các Lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 (08/06/2017)

Sáng ngày 6/6/2017, thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar về "Tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021", Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Y Thek Niê - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện.
 Đồng chí Y Thek Niê phát biểu tại lễ khai mạc
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Y Thek Niê nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng lần này là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các Đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đó Đại biểu Hội đồng nhân dân nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của bản thân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để nâng cao chất lượng công tác. Để đạt được kết quả nêu trên, đề nghị đại biểu HĐND tham gia lớp bồi dưỡng cần thực hiện tốt các nội quy, nhiệm vụ lớp học đề ra; Đồng thời, chủ động, nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập, rèn luyện các kỹ năng để vận dụng tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.
 
Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Đợt bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 được chia 03 lớp, mỗi lớp 03 ngày. Lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 6-8/6/2017 gồm 187 đại biểu Hội đồng nhân dân các xã Ea Kiết, Ea Hđing,  Ea Kpam, Cuôr Đăng, Cư M'gar, Ea Đrơng. Lớp thứ hai được tổ chức từ ngày 13-15/6/2017 gồm 185 đại biểu Hội đồng nhân dân các xã Cư Dlê Mnông, Quảng Tiến, Ea Mđroh, Ea Tar, Ea Kuêh, thị trấn Ea Pôk. Lớp thứ ba được tổ chức từ ngày 20-22/6/2017 gồm 165 đại biểu Hội đồng nhân dân các xã Ea Mang, Cư Suê, Quảng Hiệp, Ea Tul, Thị trấn Quảng Phú. 
 
Trong thời gian 03 ngày, các đại biểu sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cơ bản của luật Tổ chức chính quyền địa phương và luật giám sát; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Ngay sau buổi khai mạc lớp bồi dưỡng nghiên cứu chuyên đề đầu tiên do đồng chí Nguyễn Văn Minh phụ trách.
Hoàng Long Điện

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn