Một số kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Drơng giai đoạn 2016 - 2018 (30/11/2018)

Kết quả sau những năm nỗ lực triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới – đến nay đời sống vật chất là tinh thần của nhân dân xã Ea Drơng không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những sự thay đổi khá toàn diện.

Xã Ea Drơng hiện có 6.950 ha diện tích tự nhiên, có 2.991 hộ gia đình với 13.850 nhân khẩu được định cư ở 14 thôn-buôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 68%. Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện kinh tế chậm phát triển, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp - nên quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới xã Ea Drơng gặp không ít những khó khăn nhất định. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên người dân nơi đây dần nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia đóng góp để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Vì vậy kết cấu hạ tầng kinh tế ở xã Ea Drơng ngày càng hoàn thiện, hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi, y tế, trường học được đầu tư xây dựng từng bước theo chuẩn nông thôn mới …

Gặp và trao đổi với chúng tôi trước những thay đổi của địa phương từ phong trào xây dựng nông thôn mới - ông Lê Văn Đông ở thôn An Phú xã Ea Drơng cho biết: Ban đầu triển khai nhân dân địa phương còn khá ngỡ ngàng, chưa hiểu sâu sắc ý nghĩa nhân văn trong xây dựng nông thôn mới nên ít tham gia hưởng ứng. Sau khi được tuyên truyền, vận động, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, nhân dân đã tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và xem đây là cơ hội, động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Do đó từ năm 2016 đến nay nhân dân thôn An Phú đã tham gia đóng góp vốn đối ứng gần 600 triệu đồng cùng chính quyền địa phương xây dựng hệ thống giao thông nội vùng. Đồng thời người dân trong thôn còn đẩy mạnh phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Vì vậy từ năm 2016 đến nay thôn An Phú đã có 13 hộ gia đình chính thức vươn lên thoát nghèo.

Với sự đồng thuận của nhân dân, trong 03 năm qua xã Ea Drơng đã huy động các nguồn lực được trên 18,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó vốn huy động nhân dân tham gia đóng góp trên 2,8 tỷ đồng. Xã Ea Drơng đã đầu tư xây dựng mới được trên 20,5 km đường giao thông, trong đó có 05 km đường nhựa; 7,8 km đường bê tông; trên 7,6 km đường cấp phối và đến nay có 100% khu dân cư có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thì việc hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng được xã Ea Drơng đặc biệt quan tâm chú trọng. Thời gian qua xã Ea Drơng đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Toàn xã hiện có 49 mô hình cho thu nhập hàng năm từ 50 đến 100 triệu đồng; 35 mô hình cho thu nhập hàng năm từ 100 đến 150 triệu đồng và 66 mô hình cho thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng. Ngoài ra xã Ea Drơng còn có 01 hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và 02 tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Năm 2018 xã Ea Drơng có thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, tăng 05 triệu đồng so với năm 2016, trong 03 năm qua xã Ea Drơng đã có 141 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới không những đời sống của nhân dân dần được cải thiện, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư cũng ngày càng được nâng lên; an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Trong 03 năm qua xã Ea Drơng đã phấn đấu đạt chuẩn thêm được 06 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã cơ bản đạt chuẩn lên 17 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, hiện nay xã Ea Drơng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới. Xã Ea Drơng phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, tất cả tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn