Nhân dân buôn căn cứ cách mạng xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/10/2020)

Trong những ngày này, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, người dân buôn căn cứ cách mạng buôn Ea M'droh, xã Ea M'droh đều đặt trọn niềm tin vào Đại hội Đại biểu tỉnh ĐăkLăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Người dân buôn Ea Mdroh, xã Ea Mdroh theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Buôn Ea M'droh hiện có 267 hộ, với 1060 nhân khẩu, trong đó có đến gần 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Cư M'gar, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và bà con buôn Ea M'roh nói riêng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu của buôn đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết chi bộ đề ra. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm; 100% số hộ trong buôn được sử dụng điện lưới quốc gia, hàng năm có trên 87% số hộ đạt gia đình văn hóa. Người dân trong buôn đã biết phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt nhiều chủ trương, chính sách Đảng, nhà nước đầu tư phù hợp cho thôn – buôn còn nhiều khó khăn như buôn Ea M'droh đã tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, xã hội.

Là buôn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã bám sát được với tình hình phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Cư M'gar nói chung và nhân dân buôn Ea M'droh nói riêng. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số có chuyển biến rõ rệt, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh và bền vững. Bằng nhiều chính sách đầu tư của Đảng, nhà nước, cùng với sự cần cù trong lao động sản xuất của bà con trong buôn, trong nhiệm kỳ qua, buôn Ea M'roh đã giảm được 80 hộ nghèo, đến nay toàn buôn chỉ còn 16 hộ nghèo/267 hộ.

Dõi theo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc buôn Ea M'roh nói riêng, huyện Cư M'gar nói chung luôn tin tưởng: với kết quả của Đại hội đã huy động được trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, đưa Đăk Lăk ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

                          Công Phong – Đài TT Cư M'gar 15.10.3

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn