Nhân dân thôn An Phú xã Ea Drơng tham gia đóng góp 580 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (08/05/2017)

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, thôn An Phú - xã Ea Drơng đã huy động nhân dân tham gia đóng góp được 580 triệu đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, riêng từ đầu năm 2017 đến nay nhân dân thôn An Phú - xã Ea Drơng đã huy động được 130 triệu đồng.

Nhân dân thôn An Phú đang bê tông hóa 330m đường giao thông

Từ nguồn vốn huy động trong nhân dân, thôn An Phú - xã Ea Drơng đã đầu tư nâng cấp và sửa chữa được 05 tuyến đường giao thông nội vùng với chiều dài 04 km, tổng trị giá 400 triệu đồng; bê tông hóa được 330 m đường giao thông nông thôn với vốn đầu tư 130 triệu đồng, đồng thời thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm tại 05 tuyến đường chính trong thôn với chiều dài hơn 02 km, trị giá 50 triệu đồng. Trong quá trình thi công các công trình, nhân dân thôn An Phú - xã Ea Drơng còn tự nguyện tham gia hàng trăm ngày công lao động để các công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Từ sự tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn của nhân dân, đến nay bộ mặt nông thôn ở thôn An Phú - xã EaDrơng đã có nhiều thay đổi rất đáng ghi nhận. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương từng bước xây dựng thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn