Nỗ lực thoát nghèo của Ama H'Gai ở buôn Sah B xã EaTul (08/09/2017)

Những năm qua, từ nguồn vốn Ngân hành chính sách xã hội, nhiều tấm gương người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã EaTul đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đã vươn lên thoát nghèo.

Gia đình Ama H'Gai ở buôn Sah B xã EaTul có 6 sào càfê, trong đó 3 sào liên kết với Công ty TNHH càfê EaTul. Do vườn cây già cỗi, không có vốn đầu tư chăm sóc, nên vườn cây năng suất thấp, có năm gia đình Ama H'Gai không đủ sản lượng nộp cho Công ty. Vì vậy, cuộc sống của gia đình Ama H'Gai cứ luẩn quẩn trong vòng nghèo đói. Năm 2013, Ama H'Gai được Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay 15 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, Ama H'Gai đã đầu tư mua phân bón chăm sóc, cải tạo lại vườn càfê, đồng thời nhổ bỏ 02 sào để trồng mới. Đồng thời Ama H'Gai còn tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT để chăm sóc vườn cây và vườn cây của gia đình anh dần hồi phục, kinh tế gia đình bắt đầu ổn định. Đến năm 2016 sau khi trả được vốn vay, gia đình Ama H'Gai tiếp tục được Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay theo diện hộ cận nghèo với số tiền 40 triệu đồng. Lần này, anh đã đầu tư mua 01 con bò cái để chăn nuôi và xe công nông để phục vụ sản xuất.

Nhờ cần cù trong lao động sản xuất, hàng năm vườn càfê của gia đình Ama H'Gai đã cho sản lượng ổn định, diện tích 02 sào tái canh năm 2013 đã cho sản lượng được 3 tạ nhân và đến nay gia đình anh đã chính thức thoát nghèo./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn