Nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 (12/07/2017)

Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn