Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tại thôn Thác Đá xã Ea Kuếh (30/07/2020)

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cư M'gar vừa tổ chức buổi phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới" tại địa bàn thôn Thác Đá xã Ea Kuếh.

Toàn buổi phát động tại thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh

Tham gia buổi phát động, nhân dân thôn Thác Đá (xã Ea Kuếh) đã được tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh, tố giác, phòng chống các loại tội phạm, các hoạt động liên quan đến "tín dung đen", công tác quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, tội phạm buôn bán người và trẻ em, tội phạm ma túy và các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống dịch bệnh…

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng dân cư với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, chủ động tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn