QĐ điều chuyển số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ Sở Giáo dục và Đào tạo về các UBND huyện TX,TP (03/08/2017)

Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v điều chuyển số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ Sở Giáo dục và Đào tạo về các UBND huyện TX, TP

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn