QĐ công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (12/09/2017)

QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn