QĐ giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Thương, thường trú tại Buôn Ea Sang, xã Ea Hđinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk (Lần đầu) (04/12/2019)

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Thương, thường trú tại Buôn Ea Sang, xã Ea Hđinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk (Lần đầu)

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn