QĐ giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Thương, thường trú tại Buôn Ea Sang, xã Ea Hđinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk (Lần đầu) (04/12/2019)

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Thương, thường trú tại Buôn Ea Sang, xã Ea Hđinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk (Lần đầu)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn