QĐ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà H Pur Adrơng thường trú tại buôn Trắp, xã Cư M'gar, huyện CưM'gar, tỉnh Đăk Lăk (24/07/2017)

Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Cư M'gar V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà H Pur Adrơng thường trú tại buôn Trắp, xã Cư M'gar, huyện CưM'gar, tỉnh Đăk Lăk theo chủ trương Công văn số 1755/UBND-TNMT ngày 24/6/2016 của UBND huyện CưM'gar.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn