QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Vũ Thị Thủy (28/06/2018)

Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 20/6/2018 của Sở Tài nguyên và MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Tuyên và bà  Vũ Thị Thủy

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn