QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ cho ông Hoàng Minh Sằn (23/11/2017)

Quyết định số 650/QĐ-STNMT ngày 17/11/2017 của Sở Tài nguyên và MT v/v  hủy bỏ giá trị pháp lý GNQSDĐ số vào sổ 323464 cấp theo Quyết định số 1341/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND huyện Cư M'gar cho ông Hoàng Minh Sằn(được đính chính là Hoàng Văn Sằn) và bà Sầm Thị Máy, thường trú tại Thôn Đồng Cao, xã Ea Mdroh.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn