QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ cho ông Lê Văn Chinh và bà Hà Ma Ri Dân (23/11/2017)

Quyết định số 656/QĐ-STNMT ngày 17/11/2017 của Sở Tài nguyên và MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ số vào số 48107, cấp theo Quyết định số 687/QĐ-UB ngày 17/10/1994 của UBND huyện Cư M'gar cho hộ ông Lê Văn Chinh và bà Hà Ma Ri Dân, thường trú tại Thôn 1, xã Cư Suê

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn