QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ ông Võ Công Giai và bà Nguyễn Thị Sách (28/11/2017)

Quyết định số 663/QĐ-STNMT ngày 20/11/2017 của Sở Tài nguyên và MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ ông Võ Công Giai và bà Nguyễn Thị Sách

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn