QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 285713 ký ngày 16/11/2009 của UBND huyện Cư Mgar cấp cho ông Vũ Hùng Việt (10/08/2017)

Quyết định số 502/QĐ-STNMT ngày 28/7/2017 của Sở Tài nguyên và MT v/v  hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 285713 ký ngày 16/11/2009 của UBND huyện Cư Mgar cấp cho ông Vũ Hùng Việt.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn