QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ số BO 353057 cấp ngày 28/5/2013 của UBND huyện Cư Mgar cho ông Đoàn Ngọc Châu và Trần Thị Ích (13/11/2017)

Quyết định 634/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017 của Sở Tài nguyên và MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ số BO 353057 cấp ngày 28/5/2013 của UBND huyện Cư Mgar cho ông Đoàn Ngọc Châu và Trần Thị Ích.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn