QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Y Bliah Ktla (23/01/2018)

 Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 15/01/2018 của Sở Tài nguyên - MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 09/9/1996 của UBND huyện Cư M'gar đối với thửa đất số 41, tờ bản đố số 22, xã Ea Tul cho hộ ông Y Bliah Ktla và bà H Yưng Mlô.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn