QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Võ Ngọc Thành (23/01/2018)

Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 15/01/2018 của Sở Tài nguyên - MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 442954 do UBND huyện Cư M'gar cấp cho Võ Khởi, đã tặng cho ông Võ Ngọc Thành theo xác nhận trang 4 giấy chứng nhận vào ngày 30/12/2008

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn