QĐ hủy bỏ giá trị pháp lý giấy CNQSD đất số: Quyết định số 1833 ngày 25/12/2002 của UBND huyện Cư M'gar cho hộ bà H Dec Niê và ông Y Put Ayun (05/03/2018)

 Quyết định số 137/QĐ-STNMT ngày 12/2/2018 của Sở Tài nguyên và MT v/v hủy bỏ giá trị pháp lý giấy CNQSD đất số: Quyết định số 1833 ngày 25/12/2002 của UBND huyện Cư M'gar cho hộ bà H Dec Niê và ông Y Put Ayun.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn