QĐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ số vào sổ 192002 do UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 19/8/1997 cho ông Nguyễn Văn Bình tại xã Quảng tiến, huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk (04/07/2017)

QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và MT về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ số vào sổ 192002 do UBND huyện Cư Mgar cấp ngày 19/8/1997 cho ông Nguyễn Văn Bình tại xã Quảng tiến, huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn