QĐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ vào sổ 324207 do UBND huyện Cư Mgar cấp giấy 19/12/2001 cho hộ ông Y Nun Mlô và bà H'Rio Niê tại xã Cư D liê Mnông, huyện Cư Mgar (04/07/2017)

QĐ số 367/QĐ- STNMT ngày 15/6/2017 của Sở Tài nguyên và MT về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ vào sổ 324207 do UBND huyện Cư Mgar cấp giấy 19/12/2001 cho hộ ông Y Nun Mlô và bà H'Rio Niê tại xã Cư D liê Mnông, huyện Cư Mgar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn