Quỹ tiết kiệm theo Công văn 258 của Huyện ủy huy động được trên 11,5 tỷ đồng (12/03/2020)

Những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần thực hành tiết kiệm ở huyện Cư M'gar đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Từ 2015 đến nay huyện Cư M'gar đã vận động xây dựng quỹ  "vì người nghèo" được trên 2,1 tỷ đồng; thực hành tiết kiệm mỗi ngày 1.000đ theo Công văn 258 của Ban Thường vụ Huyện ủy thu về được trên 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này huyện Cư M'gar đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 250 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ cho 505 đối tượng hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Chương trình 167 giai đoạn II của Chính phủ. Như vậy từ năm 2012 đến nay quỹ tiết kiệm mỗi ngày 1.000đ đã huy động được trên 11,5 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ cho 315 đối tượng hộ nghèo và gia đình chính sách cải thiện nhà ở. Bên cạnh việc thực hành tiết kiệm, xây dựng quỹ vì người nghèo - từ năm 2015 đến nay các tổ chức đoàn thể trong huyện còn vận động xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững được 33,5 tỷ đồng. Điển hình như Hội LHPN huyện vận động được 21,3 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh huyện vận động được trên 4,8 tỷ đồng, Hội Nông dân huyện vận động giúp nhau được trên 07 tỷ đồng, tổ chức Đoàn Thanh niên vận động xây dựng quỹ khởi nghiệp được 270 triệu đồng… ./.

 

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn