Quyết định Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 (05/04/2021)

Quyết định Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020

1. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ qua rà soát năm 2020;

2. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh còn hiệu lực sau rà soát năm 2020;

3. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần qua rà soát năm 2020;

4. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ qua rà soát năm 2020.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn